Thisted Landsogn

Thisted landsogn

Thisted landsogn er ganske speciel ved at bestå af to adskilte dele og ved ikke at have nogen kirke (Thisted kirke benyttes). Den vestlige del af sognet består af Tingstrup, en del af Dragsbæk og Torp, mens Fårtoft udgør den østlige del af sognet. Her ligger den smukke Eshøj plantage.

Thisted landsogn byggede kommunekontor i 1949 på Toftevej. Tingstrup skole blev bygget som centralskole i 1954 og er senere udvidet flere gange. Ved skolen findes en genforeningssten, rejst 1920. I den gamle Tingstrup skole har Thisted Friskole nu til huse. Som ganske unge (i 1831) var højskoelmanden Christen Kold omgangslærer i Fårtoft.

Navnet Kappelstensvej vidner om, at der i området ved Dragsbæk har ligget et kapel engang i middelalderen. Her har i øvrigt også været en vandmølle (nævnt 1662).

Folketal: 1801: 241 indb. – 1850: 341 indb. – 1901: 582 indb. – 1930: 856 indb. – 1955: 1500 indb. fordelt på 473 husstande.

Oldtidsminder: Sognet har ved vandtårnet et af egnens flotteste oldtidsminder, nemlig Langdyssen, der af arkæologer betegnes om en langhøj fra bronzealderen. Her har der også været en hellig kilde. I sognet findes des desuden 7 fredede gravhøje, heraf de store Eshøj og Drengshøj. 43 høje er sløjfet eller ødelagt.

I sognet fødtes 1866 forretningsmanden, politikeren og diplomaten Poul Nørgaard.