Torsted Sogn

Torsted sogn, Hundborg herred, Thisted amt, Aalborg stift

Torsted har to kirker. Sognekirken – Torsted kirke – er en romansk kirke fra middelalderen, mens frimenighedskirken er opført 1906. Torsted frimenighed var indtil 1926 en filial af frimenigheden på Mors. Folk fra frimenigheden oprettede Torsted Friskole, der eksisterer endnu.

I mange år havde Torsted skole Torsten Balle som lærer. Han har haft stor betydning for udforskningen af lokalhistorien i Thy. Han tog i 1966 initiativ til oprettelsen af Byhistorisk Arkiv i Thisted og ledede det til sin død i 1979.

Folketal: 1801: 150 indb. – 1850: 193 indb. – 1901: 296 indb. – 1930: 313 indb. – 1955: 279 indb. fordelt på 70 husstande.

Oldtidsminder: 24 fredede gravhøje og to langdysser, der er uden kamre. En langdysse, en langhøj og 37 høje er sløjfet.

Klatmøllevej har navn efter Torsted Klatmølle, der blev anlagt 1650, men nu er nedrevet.

Torsted kirke

Kirken er en lille romansk granitkvaderbygning og består af apsis, kor, skib med nyere våbenhus mod syd samt en moderne klokkekam over vestgavlen. Kirken har dog utvivlsomt været større. Dørene sidder nu tæt op mod vestgavlen, og de romanske vinduers placering tyder på, at skibet har været højere; korbuens kvadre, som synes ildskørnede, tyder i forbindelse med det sengotiske tagværk på en kirkebrand i middelalderen.

Norddøren er tilmuret, syddøren er stadig i brug, men i udvidet skikkelse. Af de små romanske vinduer er bevaret tre, et i apsis og et i hver af korets og skibets nordlige sidemure. Et formentlig sengotisk tårn er nedbrudt i begyndelsen af 1800-tallet og senere afløst af et nu atter forsvundet klokkestativ. Våbenhuset på romansk profilsokkel (formentlig genanvendt materiale fra vestgavlen) er bygget af små sten i tiden omkring 1850. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, har apsiden fået sengotisk hvælv. Bygningen blev istandsat 1942, da gulvet sænkedes, apsidens kvadre omsattes, og der byggedes en klokkekam over vestgavlen.

Inventar

På det nyere alterbord står to smukke stager fra 1647. Altertavlen er et maleri, Kristus stiller stormen, signeret C. Milton Jensen 1891. Rester af en lutheransk fløjaltertavle findes nu i Thisted Museum. Romansk granitfont af den gængse Thybo-type med nederlandsk dåbsfad fra omkring 1620. Prædikestolen fra omkring 1600 har fem fag, hvoraf de tre springer frem som karnap, omtrent som stolen i Tilsted. Klokke fra år 1700 er støbt af Rudolph Melchior.

Litteratur: Danmarks Kirker. 397-403. Torsten Balle. Mindeplader i Torsted Kirke, Historisk Årbog 1939: 112-17.

Torsted frimenighedskirke

Frimenighedskirken i Torsted er opført 1906 ved murermester J. P. Jensen, Thisted; det er en rød murstensbygning med rundbuede vinduer over østgavlen med indgangen er der en frontispice. Kirkerummet er er firkantet sal med alteret i vest og et maleri på altervæggen af Troels Trier 1948, De levendes land.