Villerslev Sogn

Villerslev sogn,Hassing herred, Thisted amt, Aalborg stift

Under istandsættelse af Villerslev kirke blev der i 1973 fundet velbevarede fragmenter af kalkmalerier fra omkring år 1600.

Fra nordøst mod sydvest i sognet strækker der sig en bakkeryg med en række højdepunkter som Vibbersbakke høje og Stærhøj (40 m). Mod øst skyder Gudnæs sig ud i Limfjorden.

I Villerslev var der 1868-76 et børnehjem for forsømte børn, oprettet af lærer Niels Chr. Hove og hustru (se Historisk Årbog 1916).

I 1886 blev der oprettet mejeri, der i 1901 blev andelsmejeri. Sammen med mejeriet i Morup Mølle var mejeriet det første i Thy. Missionshuset blev opført i 1901 og forsamlingshuset i 1905.

Villerslev fik centralskole i 1961, men skolen er nedlagt nu, og kommunen har indrettet Sydthy Produktionsskole.

Folketal: 1801: 287 indb. – 1850: 411 indb. – 1901: 561 indb. –1930: 567 indb. – 1955: 528 indb. fordelt på 142 husstande.

Oldtidsminder: To langhøje og 26 høje er fredet, mens en langhøj og 113 høje er sløjfet.

Villerslev kirke

Kirken, der i sine ældste dele er en blytækket romansk kvaderstensbygnin, består af tårn mod vest, skib, kor og apsis samt et våbenhus fra 1910 mod syd. I apsiden, hvis mure er omsat 1910, findes et oprindeligt vindue; i skibets nordlige sidemure er der endnu spor af oprindelige vinduer. Skibets nordportal er tilmuret med munkesten, mens sydportalen stadig er i brug.

Det sengotiske tårn, der ved spærremur er adskilt fra skibet, har på nordsiden en sengotisk dør, der formentlig engang har tjent som hovedindgang til kirken. Nyt våbenhus er opført af arkitekt Jens Foged, som tillige 1910 har omsat korets og apsidens ydermure. Det indre dækkes af bjælkelofter. Korbuen i blank mur af granitkvadre er romansk i sin oprindelse, men er senere gjort spidsbuet.

Inventar

På det af granitkvadre murede romanske alterbord står en trefløjet tavle fra slutningen af 1500-tallet med nyere malerier (1910), der gentager de motiver, der fra ældre tid fandtes: Nadveren i midten mellem Korsfæstelsen og Himmelfarten. Alterstagerne er ifølge indskrift skænket 1613 af Tames Laursen i Refstorp.

Romansk font af granit med indristet kors i overranden. På skibets nordvæg hænger et korbuekrucifiks fra omkring 1500 og et par figurer fra en forsvunden sengotisk altertavle, Den hellige Anna selvtredje og Nådestolen. Prædikestolen med dobbeltsøjler i kanterne og i felterne arkader med malerier (Kristus og evangelisterne, malet 1718 af Anders Gundahl) er et arbejde fra 1627. Klokke 1887, Frichs Efterfølgere, Århus.

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 539-45.