Y-Ø

Ydby, Ørum, Øster Vandet og Østerild Sogn

Ydby sogn

Ydby kirke brændte natten til d. 6. november 1742, hvorefter inventaret måtte fornyes.

Ydby er et sogn med mange lokaliteter. Foruden Ydby er det Tvolm, Flarup, Dover, Doverodde, Sønder Ydby og Sindrup. I 1949 blev byen Refs overført til Hurup sogn. Efter anlæggelsen af Thy-banen i 1882 voksede Ydby mod vest omkring stationen og kroen. Der blev bygget missionshus i 1898 og forsamlingshus i 1914. Centralskolen kom til i 1955.

Cirkus Miehe havde i mange år vinterkvarter i Ydby.

I Sydthy Årbog har Charles Nielsen skrevet flere artikler om Ydby med titlen ”Sådan set fra min synsvinkel”.

Doverodde udviklede sig i 1800-tallet til en betydelig ladeplads. Doverodde købmandshandel havde stor omsætning og byggede i 1854 et stort pakhus. Efter jernbanens ankomst begyndte det at gå tilbage, men efter 2. verdenskrig oplevede Doverodde en ny storhedstid., og i 1966 blev den 37 m høje kornsilo opført. I dag fungerer stedet som kulturcenter, bl.a. med udstilling i det gamle pakhus.

I Sindrup ligger kunstsamlingen Lunaria.

Folketal: 1801: 514 indb. – 1850: 836 indb. – 1901: 1186 indb. –1930: 1395 indb. – 1955: 1279 indb. fordelt på 389 husstande.

Oldtidsminder: 7 langhøje og 113 høje er fredet. En stor del af dem ligger i tre store grupper: øst for Ydby, i Dover plantage og på ”oldtidskirkegården” ud mod Skibsted Fjord. – 85 høje er sløjfet.

I 1835 blev politikeren Niels Andersen født i sognet, i 1891 hjemstavnsdigteren Hans Bakgaard og i 1916 forfatteren Egon Nielsen.

Ørum sogn

Karakteristisk for Ørum kirke er tårnet, der er skalmuret med små, røde mursten.

Ørum var tidligere et magtcentrum for kongemagten, idet kongens lensmand indtil 1661 boede på kongsgården Ørum slot. Godset ejede i 1568 ikke mindre end 396 gårde og huse spredt over hele Thy. Efter 1685 tilhørte gården slægten Klingenberg, der i 1738 solgte den til Moldrup på Vestervig kloster.

Gården Gammel Ørum er, hvad der er tilbage af den gamle kongsgård. De gamle jordbesiddelser er solgt fra, og Ny Ørum blev skilt fra i midten af 1800-tallet. Oprindelig lå Ørum i engen sydvest for den nuværende gård. I 1500- og 1600-tallet var der tale om en 4-fløjet bindingsværksgård, som blev nedbrudt ca. 1748. Tilbage er to banker, der betegnes som Ørum voldsted (fredet 1943). Da åen blev reguleret i 1937, fandt man en middelalderlig jernhandske, som nu befinder sig på Thisted Museum.

I sognet ligger Morup Mølle, men en del af Morup Mølle hører til Bedsted sogn, bl.a. andelsmejeriet, der blev oprettet 1886 som et af de første i Thy.

Folketal: 1801: 151 indb. – 1850: 309 indb. – 1901: 281 indb. –1930:285 indb. – 1955: 301 indb. fordelt på 84 husstande.

Oldtidsminder: 5 høje er fredet, mens 16 høje er sløjfet mod øst i sognet.

Øsløs sogn

Øsløs kirke deler præst med Vesløs og Arup. Øsløs var tidligere hovedsognet, og her boede præsten (Højstrupvej 137), indtil der i 1958 blev opført en præstebolig i Vesløs. Efter etableringen af Thisted-Fjerritslev Jernbane i 1904 overtog Vesløs stationsby rollen som den vigtigste handelsby i Øsløs-Vesløs-Arup kommune.

Øsløs skole blev bygget som centralskole i 1963. Da den i 1983 blev en filialskole under Vesløs, førte det til oprettelsen af Øsløs Friskole.

Hovederhvervet i sognet var landbrug, men der har også været drevet en del fiskeri fra Øsløs strand. I 17 og 1800-tallet levede en del af sognets beboere som krejlere, hvoraf mange boede i Skippergade. Krejlerne var sejlende handelsfolk, der handlede rundt om i Limfjorden.

Til sognet hører den vestlige del af Bygholm Vejle.

Folketal i sognet: 1801: 384 indb. – 1850: 576 indb. – 1901: 718 indb. – 1930: 677 ind. – 1955: 560 indb. fordelt på 166 husstande.

Oldtidsminder: Sognet har 20 fredede garvhøje og ikke mindre end 35 sløjfede eller ødelagte høje. 7 af de fredede høje udgør gruppen Skårup Høje, der udgør sognets højest beliggende område. Der er også fundet spor af køkkenmøddinger fra jægerstenalderen i Øsløs.

I 1861 blev forfatteren Johan Skjoldborg født i Øsløs, og i dag er hans barndomshjem i Skippergade indrettet til museum.

Øster Vandet sogn

Sognet havde oprindeligt den tætteste bebyggelse i nærheden af Øster Vandet kirke. Senere voksede der en lille by op i nærheden af jernbanestationen, der blev bygget, da Thisted-Fjerritslev Jernbane åbnede i 1904. Over for stationen blev der efter 2. verdenskrig oprettet et depot med krigsmateriel i nogle tyske barakker.

Den gamle skolebygning syd for kirken eksisterer endnu, selv om børnene i 1960 blev overført til en ny centralskole, der blev placeret på grænsen mellem Øster og Vester Vandet. På den den gamle skolelod har der været en hellig kilde.

I sognet blev der oprettet andelsmejeri i 1898 (ombygget 1923).

Folketal: 1801: 134 indb. – 1850: 180 indb. – 1901: 198 indb. – 1930: 238 indb. – 1955: 268 indb. fordelt på 68 husstande.

Oldtidsminder: 16 fredede gravhøje, heriblandt Sejlhøj, Vishøj og Mølhøj. 25 høje er sløjfet eller ødelagt.

Østerild sogn

Østerild kirke er én af de få kirker, der kan dateres ret nøjagtigt (ca. 1160), fordi der er fundet mønter i muren. I den sydlige del af sognet ligger Hovsør, der i 1500-tallet lå i strid med Thisted om at få købstadsrettigheder.

En del af sognets jord har været plaget af sandflugt, og i 1889 startede man med at plante Østerild plantage.

Selve byen Østerild er vokset op omkring stationen, der blev bygget i forbindelse med åbningen af Thisted-Fjerritslev Jernbane i 1904. Allerede samme år blev kroen bygget. Hunstrup-Østerild Sparekasse blev oprettet 1919. I 1923 blev Østerild skilt fra Hunstrup og blev en selvstændig kommune.

I 1955 bestod Østerild stationsby af 329 indbyggere fordelt på 112 husstande.

Andelsmejeriet Nordthy blev oprettet 1896 og nedlagt igen i 1984. Centralskolen blev taget i brug i 1962. Ældrecentret ”Solhjem” startede som alderdomshjem i 1959 (udvidet 1991). Byen fik ny sportsplads i 1964 (senere udvidet).

Om sognet kan man læse mere i bogen ”Østholmen”, der udkom 1995.

Folketal: 1801: 442 indb. – 1850: 672 indb. – 1901: 684 indb. – 1930: 691 indb. – 1955: 755 indb. fordelt på 227 husstande.

Oldtidsminder: 15 fredede gravhøje og 10 sløjfede. Øst for Østerild og ved Hovsør er der køkkenmøddinger fra stenalderen.

Op