Øster Vandet Sogn

Øster Vandet sogn, Hillerslev herred, Thisted amt, Aalborg stift

Sognet havde oprindeligt den tætteste bebyggelse i nærheden af Øster Vandet kirke. Senere voksede der en lille by op i nærheden af jernbanestationen, der blev bygget, da Thisted-Fjerritslev Jernbane åbnede i 1904. Over for stationen blev der efter 2. verdenskrig oprettet et depot med krigsmateriel i nogle tyske barakker.

Den gamle skolebygning syd for kirken eksisterer endnu, selv om børnene i 1960 blev overført til en ny centralskole, der blev placeret på grænsen mellem Øster og Vester Vandet. På den den gamle skolelod har der været en hellig kilde.

I sognet blev der oprettet andelsmejeri i 1898 (ombygget 1923).

Folketal: 1801: 134 indb. – 1850: 180 indb. – 1901: 198 indb. – 1930: 238 indb. – 1955: 268 indb. fordelt på 68 husstande.

Oldtidsminder: 16 fredede gravhøje, heriblandt Sejlhøj, Vishøj og Mølhøj. 25 høje er sløjfet eller ødelagt.

Øster Vandet kirke

Sydøstligt i sognet på et bakkehæld ligger Øster Vandet kirke omgivet af en kirkegård med tæt randbevoksning. Den består af romansk kor og skib med våbenhus fra 1868 mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Af dørene er syddøren i brug, mens norddøren er tilmuret. Af oprindelige vinduer ses kun to på skibets nordside, begge tilmurede. I det indre er der har nyere bjælkelofter.

Inventar

Det romanske alterbord af granitkvadre med stor stenplade, der har helgengrav, er nu helt paneldækket. Altertavlen er en kopi efter Carl Bloch: Opstandelsen, ved maler A. Chr. Andersen, Thisted, 1899. Stager omkring 1625. Romansk granitfont, Thybo-type, dog med mandshoved på fodens hjørner. Kobberfadet er fra 1713. Prædikestol omkring 1600, vistnok af »Tømmerby-snedkeren«. Den har fornøjelige evangelistrelieffer. En smuk, sengotisk kirkekiste er nu i Thisted Museum. Lysekronen i barok omkring 1650-1700 er skænket til kirken 1747 af den daværende sogne-præst Peder Riber og sognemændene, hvis navne alle er optegnet. Den sengotiske klokke uden indskrift hænger i en stabel op mod vestgavlen.

Gravsten

1) romansk granitsten med kors og mandsfigur, indsat i korgavlen; 2) Jens Povelsen Tøfting, død 1793 (eller 1797?)

Litteratur: Danmarks Kirker. XII. 286-92.