Idræt

Idrætshaller i Thy

I Hanstholm byggede tyskerne i 1943 en teatersal, som midt i 60’erne blev taget i brug som idrætshal. Bygningsmæssigt er det altså den ældste hal i Thy, men da den blev taget i brug til idræt, havde Thy allerede to sportshaller.

Den første blev bygget ved gymnasiet på Munkevej i 1958, og i 1961 indviedes Vildsund Hallen.

Hallen i Vildsund var med sine 2000 kvadratmeter af så store dimensioner, at den gav mulighed for at udfolde et rigt idrætsliv med træningsaftener og store stævner. Den blev også brugt til andet end idræt. I de første år havde man bl.a. landsudstillingen ”Vor moderne Tid”, der samlede op mod 100.000 besøgende.

Der gik dog ikke så mange år, før der kom konkurrence fra andre haller. I foråret 1967 blev Hurup Hallen indviet som den første deciderede idrætshal i Thy. Det næste skud på stammen var Hørdum Hallen, indviet 1. februar 1969. Derefter kom der haller i Sjørring (1971), Hanstholm (1973), Vesløs (1973), Snedsted (1974), Vestervig (1974), Thisted (1975), Bedsted (1980), Rolighedshallen (1987) og Nordthy Hallen i Sennels (1987). I mange af hallerne er der senere foretaget udbygninger og forbedringer. Desuden er begrebet minihal blevet aktuel – Hillerslev fik i 2005 én af slagsen i tilknytning til skolen.

(Svend Sørensen)

Sjørring-festerne

Den første egentlige gymnastikfest blev afholdt i 1902 på Thylands Højskole i Hundborg. Denne opvisning var arrangeret af 2. hovedkreds, der frem til 1925 var alene om at afholde store gymnastikstævner. Derefter omfattede de hele amtet. Netop i 1925 havde man for første gang Niels Bukh og hans gymnaster i Sjørring. Med 7000 tilskuere blev det den største fest til dato.

2. juli 1905 blev den første opvisning givet på Sjørring Volde med 100 deltagere fordelt på et pigehold og fem karlehold. Bortset fra tre undtagelser blev festerne herefter afholdt i Sjørring.

Undtagelserne var 1911 og 12, da de var flyttet til Vildsund, samt 1943, da opvisningen blev afviklet på Thisted Stadion.

Skydetelte, lykkehjul og tombola er også ord, man støder på i omtalen af festerne. Foruden den obligatoriske festtale forsøgte man hvert år at have et underholdende indslag. Dilettanter fra Hanherred optrådte flere gange, eller det var måske et sangkor fra Thisted eller folkedansere fra Himmerland. Det praktiske ud over selve gymnastikken blev arrangeret i samarbejde med kromanden på ”Sjørringvold”.

Fra 1934 afsluttedes med dans.

Op gennem 30’erne samlede Sjørring-festerne omkring 3.000 tilskuere. I 1946 var tallet 5-6.000, og en sådan folkefest kræver fortæring. Hotelejer Niels Søndergaard, Sjørringvold, oplyste til pressen, at der bl.a. var indkøbt 3.000 knækpølser, 800 bøffer, 200 rødspætter og 50 kyllinger.

Antallet af gymnaster var i mange år stigende. Midt i 30’erne deltog 27-28 gymnastikhold, men i 1942 nåede man op på 47 hold med i alt 1100 gymnaster, der begyndte opvisningen kl. 12. Endnu i 1951 deltog 850 gymnaster, men derefter faldt antallet til godt 600. Gymnastikken var inde i et vendepunkt. Karlegymnastikken var på vej ud sammen med tjenestekarlenes afmarch fra dansk landbrug. Men det betød ikke gymnastikkens død. Kvinderne og børnene holdt takten ind i de nye idrætshaller.

I 1961 flyttede det store stævne til Vildsund, hvor den nye hal kunne tages i brug i tilfælde af dårligt vejr. Andre faktorer spillede også ind. De trange danseforhold i Sjørring og den øgede motorisering blandt ungdommen gjorde, at mange søgte til Thisted, så sammenholdet omkring den afsluttende fest var aftagende.

Sommerstævnerne i Vildsund holdt kun i få år. Begyndelsen af 60’erne var en tid, da der gik skred i mange ting. Sommerfesterne ophørte helt, og forårsstævnerne flyttede rundt. I 1976 flyttede de til Thy Hallen.

Sjørring-festerne fik imidlertid en renæssance. Egentlig var det Sjørring Gymnastikforening, der i 1978 genoplivede voldfesterne med et lokalt stævne. Året efter genskabte man det store sommerstævne på voldene – vejret tvang dog stævnet ind i Sjørring Hallen. Det gentog sig i 1984.

Omkring årtusindskiftet var det slut med de store sommerstævner. Med diverse afbrydelser har Sjørring igennem næsten 100 år været omdrejningspunkt for gymnastikken.

Gymnastikforeningerne gik i 1965 sammen med ungdomsforeningerne og dannede en organisation, der i 1971 fik navnet Nordvestjysk Gymnastik- og Ungdomsforening (NGU). I 1993 blev NGU sluttet sammen med søsterorganisationerne på Mors og Salling under navnet DGI Nordvest. Sammenlægningen var en konsekvens af en ny landsstruktur, og det nye hovedkontor blev placeret i Nykøbing med Per Hvidberg, Brund, som forretningsfører.

(Svend Sørensen)

Årets Sportsnavn i Thy

Kåret af Thisted Dagblad sammen med læserne og en komité af avisens sportsmedarbejdere og idrætsledere fra egnen.

1969 Mogens Neergaard, Thisted Badminton Klub. 1970 Mogens Andersen og Erik Oddershede, Thy Motor Sport. 1971 HSH 69’s håndbold-piger. 1972 Thisted Amts Skytteforenings ungskyttehold. 1973 Egon Pedersen, Thy Cykle Ring. 1974 IF Nordthys ynglinge A-hold. 1975 Torben Christensen, Thisted Badminton Klub. 1976 Niels Christensen, Thisted Badminton Klub. 1977 Carsten Nyby, Thy Motor Sport. 1978 Anders K. Jørgensen, Boddum/Ydby Skytteforening. 1979 Bjarne Kragh, Thisted IK. 1980 Henry Meinby Pedersen, Thy Cykle Ring. 1981 Bjarne Kragh, Thisted IK. 1982 Sjørring Boldklubs drengehold. 1983 Bjarne Kragh, Thisted IK. 1984 Annette Jørgensen, Thisted IK. 1985 Koldby/Hørdum/Hassing/Villerslevs drengehold. 1986 Annette Jørgensen, Thisted IK. 1987 Thomas Jørgensen, Thisted IK. 1988 Susanne Pedersen, Pagaj, og Annette Jørgensen, Thisted IK. 1989 Kurt B. Jensen, Thisted Amts Skytteforening. 1990 Thomas Jørgensen, Thisted Svømmeklub. 1991 Simon Bach, Thisted Svømmeklub. 1992 Anja Yde Poulsen, Thisted Svømmeklub. 1993 Koldby/Hørdum IF’s herrehold i serie 1. 1994 TIK Håndbold, danmarksserieherrer. 1995 TIK Håndbold, 3. divisionsherrer. 1996 Ivan Nielsen, Thisted Svømmeklub. 1997 Bedsted KFUM, 2. divisionsherrer. 1998 Bedsted KFUM, 1. divisionsherrer. 1999 Thisted FC’s danmarksseriedamer. 2000 Nors BKs jyllandsserieherrer. 2001 Morten Mikkelsen, Thy Cykel Ring. 2002 TIK Håndbold, 2. divisionsherrer. 2003 Nicolai Sørensen, roadracing. 2004 Kristian Østergaard, Vestervig Roklub. 2005 Thisted FC’s divisionshold.