Voldsteder

Et voldsted er et kunstigt anlagt forsvarsværk, hvor der engang har været én eller flere bygninger.

De fire store ringborge fra vikingetiden er nok landets kendteste. Her er Aggersborg den ringborg, der ligger nærmest Thy.

I Thy kender vi til fire forskellige slags voldsteder. Den ene type er forhistoriske anlæg fra vikingetiden eller endnu ældre. De øvrige tre typer stammer alle fra middelalderen:

1. Borghøj med voldgrav udenom (kaldes motteanlæg).

2. Dobbeltvoldsted med to banker.

3. Herregårdsplads.

Borghøjen er det sidste tilflugtssted i tilfælde af et angreb. På højen har der engang stået et tårn af træ eller sten. Voldstedet i Sjørring er den bedst bevarede borghøj.

Dobbeltvoldstedet består af to banker. Den ene har været brugt til en fæstning, mens der har ligget en gård på den anden. Ørum voldsted i Sydthy er et godt eksempel på et dobbeltvoldsted.

Herregårdspladsen er et sted, hvor der engang lå en stor gård. Det var mere et bosted end et forsvarsanlæg.

De fleste af de middelalderlige voldsteder stammer fra tre tidsperioder. De første er fra omkring 1150-1190, mens den næste periode er fra 1286 til 1375. Den sidste anlægsperiode er fra 1486 og frem til reformationen i 1536.

Med fremkomsten af krudt og kanoner i midten af 1400-tallet blev de gamle voldanlæg helt utidssvarende. Derefter gik man over til at bygge egentlige borge, som man kan se det i Spøttrup på Salling.

(Svend Sørensen)