Borghøje (Motteanlæg)

Sjørring, Djernæs, Voldhøj, Brokær, Øland

Sjørring Volde er et af de mest imponerende voldsteder i Nordjylland. Voldene var i mange år rammen om store folkefester, bl.a. gymnastikstævner. Voldstedet består af en midterbanke omgivet af voldgrav og ydervolde. Midterbanken hæver sig ikke mindre end 7,5 m over gravens bund. Der er tale om et forsvarsanlæg, hvor man kunne søge tilflugt i ufredstider. Det betegnes som et motte-anlæg, hvor “motte” er en fransk betegnelse for midterbanken.

Kunne man gå tilbage i middelalderen, ville alt tage sig anderledes ud. Ingen store træer, og i voldgraven flyder vandet ind under de høje træbroer, der i vest og nord fører ind til midterbanken. På toppen af banken står et trætårn med bevæbnede vagter, der kigger efter vagtafløsning fra kongsgården nord for voldene. Mod vest blinker den store Sjørring sø, hvis vand løber ind og fylder voldgravene.

På den anden side af den udtørrede Sjørring Sø ligger voldstedet Djernæs. Der er adgang til stedet fra en P-plads ved gården St. Djernæs. Voldhøj ligger et par kilometer vest for Hundborg ved den udtørrede Mejlsø, men banken er meget ødelagt. Endnu en borghøj ligger i moseområdet Brokær ved Boddum.

Voldanlægget og gården Øland kendes i de skriftlige kilder helt fra 1300-tallet. Som i Sjørring er der tale om et voldsted, hvor man kunne søge tilflugt i en kortere periode. Det middelalderlige voldsted ligger i dag som en lille, vandomkranset holm i et gammelt haveanlæg. Der findes en lille P-plads, hvorfra man kan gå en tur i anlægget.

Et sagn fortæller, at der er nedgravet en guldplov i slotsbanken. Hvis gården brænder for tredje gang, skal den graves op, så der kan blive penge til at opføre en ny gård. Men pas på! Den, der graver før tiden, skal miste sin forstand. Sådan er det efter sigende gået en ejer før i tiden.