Dobbeltvoldsteder

Hillerslev, Søgård, Ørum

Voldstedet Ørum ligger tæt op ad Kystvejen umiddelbart nord for det sted, hvor Hvidbjerg Å krydser vejen på sit løb mod Ørum Sø. Anlægget blev fredet i 1943 og består af to banker, adskilt ved en tværgrav. Resterne af et tilsvarende anlæg med to banker kendes også i Hillerslev, i engen neden for kirken. I den udtørrede Sperring Sø ligger voldstedet Søgård, der er ret udjævnet, fordi jorden har været dyrekt.

Borgen i Ørum var anlagt på en lille holm, der oprindelig har ligget i den østlige ende af Ørum Sø. Efterhånden som søen i oldtiden trak sig tilbage til sin nuværende udstrækning, blev omgivelserne omdannet til eng, hvori åen har fundet sit naturlige løb. Åen blev reguleret i slutningen af 1930’erne, men mod nord tegner det gamle åleje sig dog endnu tydeligt i engen. Ved reguleringen blev der fundet en jernhandske, der er på Thisted Museum.

Ørum var i middelalderen en befæstet adelsgård, der lå på den største banke mod øst, mens den vestlige banke med sin befæstning har spærret adgangen til gården. Adgangen til gården har været i vest.

Den ældste skriftlige kilde om Ørum er et brev fra 1373 udfærdiget af væbneren Mogens Maltesøn Juul. Han havde i de forudgående urolige år ødelagt Ørum og blev nu at Valdemar Atterdag beordret til at genopføre borgen. Kongen havde i 1367 overtaget gården, der frem til enevældens indførelse i 1660 var sæde for kongens lensmand i Thy.