Forhistoriske voldsteder

Færgeborg, Madstedborg

Forhistoriske forsvarsanlæg er sjældne. I Thy er Færgeborg i den nu udtørrede Sjørring Sø rester af et sådant anlæg. Det er imidlertid temmelig ødelagt af senere tiders byggeri.

Fra Sønderhå plantage har man en fin udsigt over Ovesø ud til den lille holm, hvor voldstedet Madstedborg ligger. Madstedborg kan også ses fra rastepladser ved Legindvej for nordenden af Ovesø.

Voldstedet består af en svagt krummet 155 m lang og ca. 2 m høj jordvold, som afskærer den nordlige del af holmen. Bag volden er der en jævn flade, der skråner ned mod søen. Der er ikke nogen egentlig grav uden for volden. Som de øvrige voldsteder i Thy blev Madstedborg opmålt i 1905, og allerede året efter blev Madstedborg fredet.

Da Nationalmuseet undersøgte stedet i 1952, fandt man ingen spor af bebyggelse inde på borgpladsen, og der var ingen spor efter palisader el. lign. Det tyder således på, at anlægget aldrig er blevet fuldført. Hensigten har været at etablere en tilflugtsborg for egnens befolkning. Man kender ikke borgens alder, men den er givetvis fra vikingetiden eller måske endnu ældre.