Thylejren

I slutningen af 1960erne gjorde den vestlige verdens ungdom oprør. I protest mod stivnede undervisnings- og livsformer, den stadig blodigere Vietnamkrig og den øgede oprustning stormagterne imellem, demonstrerede de unge bl.a. ved at lade håret og skægget gro, ved at flytte i kollektiver og ved at afholde happenings og store musikfestivaler. Bevægelsen startede i USA, men spredte sig også til Danmark.

Foreningen “Det ny Samfund” havde fundet et stykke jord i Hannæs tæt ved Frøstrup, hvor de ville lave en lejr. Lørdag d. 4. juli 1970 åbnede lejren, folk kom med mange ting, og foruden telte var der også flere, der medbragte deres husdyr! De første dage boede der op imod 700 mennesker i lejren, og de måtte deles om 14 toiletter. Der var også affaldsproblemer, ligesom der åbenlyst blev handlet med hash.

I slutningen af juli måned var beboerantallet vokset til omkring 2000, og en enkelt weekend var man oppe på 7000-8000 besøgende. Derfor indførte lejrledelsen et besøgsforbud, der skulle gælde i en uge. Men ligeså snart det blev ophævet, strømmede folk ind. Hele sommeren fik politiet henvendelser om den formodede hashhandel i lejren, og det kulminerede d. 25. august, da Jyllands Posten i en artikel beskyldte Thisteds politimester Bodenhoff for ikke at passe sit job ordentligt. Den 28. august gav politiet efter for presset og gennemførte en razzia i lejren. Det havde dog været ventet, og de fandt ingen euforiserende stoffer. Men der opstod tumulter, hvor et par lejrbeboere blev anholdt for vold, men de stak af og skjulte sig i lejren, hvor en stor skare forhindrede politiet i at fange dem.

Thylejren sluttede som bekendt ikke med sommerlejren. En række af lejrdeltagerne blev tilbage for at opbygge mere eller mindre legale huse. I 1979 erklærede landsretten lejrens bygninger for ulovlige. Indtil de var fjernet, blev beboerne idømt dagbøder. I de kommende 10 år løb bødernes samlede sum op i 600.000 kr. Den 20. februar 1989 sagde Viborg amt nej til at lovliggøre lejren ved at give en zonetilladelse og det slog miljønævnet også fast. Den 2.juni 1995 vedtog folketinget en særlov på samme måde som ved Christiania. Staten overtog ansvaret for lejren.