Verdensuniversitet og Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

Verdensuniversitet

Thy er hjemsted for Nordenfjord World University, lokalt kendt som Æ Verdensuniversitet. Det blev grundlagt af Aage Rosendal Nielsen i 1968 efter at være hjemvendt fra USA. Her havde Aage Rosendal i en årrække været tilknyttet Associantion for World Education og senere arbejde for UNESCO. Gennem hans tid hos UNESCO bliver Aage Rosendal og andre skandinaver populære grundet deres særligt nordiske tilgang, og ikke mindst for deres Scandinavian Seminar, essensen af hvilken Aage Rosendal tager med hjem til Danmark.

Hans succes med Scandinavian Seminar, ej at forglemme de kontakter, der kommer med en stilling hos UNESCO, skaffer hurtigt verdensuniversitetet både midler og studerende. En plads på verdensuniversitetet sikrer nemlig mangt en amerikansk rigmandssøn både uddannelse og en billet væk fra hæren og krigen i Vietnam.

Universitetet var en ganske anden slags end de amerikanske studerende var vant til hjemmefra. I USA betaler man større summer penge for at gå på universitetet, men på verdensuniversitetet kunne man nøjes med 735 dollars, eller 5000 kroner, per semester. Desuden var holdningen at alle kunne noget. Derfor skulle de studerende også selv undervise i de ting de var gode til. Endelig var det sådan, at man på hovedafdelingen i Skyum have en særlig mødekultur: hvis nogen ønskede at diskutere et emne, kunne man ringe med en klokke, og så havde alle 30 minutter til at ligge hvad de havde i hænderne og møde op.

 

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

Men Vietnam-krigens afslutning svinder økonomien og universitetet ind. Det lukkede til sidst i 1991. Grundet energikrisen i 1970’erne var der dog opstået et nyt fokus på vedvarende energi, og Aage Rosendal grundlægger i 1983 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, netop her i Thy. Blandt andet sammen med Preben Maegaard, der i øvrigt havde været ansvarlig for at indføre nogle af de mere moderne bekvemmeligheder i Thylejren indtil han forlader denne grundet, efter eget udsagn, et overtag af en nydelseskultur.

Overordnet set er tanken om vedvarende energi kommet nedefra og op. Det var ikke de store virksomheder der støttede det, heller ikke de store partier. Det var almindelige menneske, særligt i kampen mod atomkraft, og det var små virksomheder. Rent politisk anså man det som hippiedrømmerier, dog skal fremhævedes folk som De Radikales Lone Dybkjær og Socialdemokratiets Ritt Bjerregaard som forkæmpere for vedvarende energi.

Hvad angår vindenergien kan man særligt takke smedemesterforeningen, der tog initiativet og sagde at smedene kunne bygge målerne, bortset fra enkelte dele, hvis bare man ville sende hjælp til dem. Og hvis man kunne skaffe ingeniører til at lave tegninger, så kunne smedemestrene klare resten. Meget af den viden man ikke i forvejen havde, blev skaffet i Tyskland, blandt andet hvordan man lavede vingerne til vindmøllerne. Centret er i dag et førende testcenter for alle aktuelle former for vedvarende energi og har været med til projekter i hele verden. Og i Thy findes alle de former for vedvarende energi man tror på og det er i Thy, på Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, at man forsker for klimaets fremtid.

 

Baseret på oplæg af Janne Cruse, forstander på Nordisk Folkecenter og “Ånden fra ´68”-udstillingen på Thisted Museum