Udenfor Thisted

BEDSTED

Kino Bedsted På Bedsted Kro vistes der i mange år film i krosalen, men i 1957 blev der bygget en egentlig biograf i tilknytning til kroen. Efter Ragnhild Dams død i august 1984 købte Karen Jensen og Heinrich Damsgaard Kino Bedsted, som efter en opfriskning” blev genåbnet i februar 85. To år senere afhændede de biografen til kroejeren, der dog hurtigt måtte lukke den.

HURUP

Hurup Biograf I 1957 benyttede hotelejer Chr. Hansen sin biografbevilling til at åbne en splinterny biograf i Hurup med 300 siddepladser. Biografen fik en levetid på ca. 25 år, så måtte Lydia Hansen afhænde bygningen til ABC marked.

SNEDSTED

Snedsted Bio og Thisted Amts Rejsebio I 1933 startede Niels Troelsgård, Snedsted Thisted Amts Rejsebio. I 1944 byggede han Snedsted Bio, hvor der var en særlig god akustik, fordi væggene var pudset i savsmuld. Snedsted biograf blev i 1952-53 omdøbt til “Det lille Paladium” med plads til 240 mennesker. Som den første biograf i Thy fik man i Snedsted i 1957 installeret cinemascope. Niels Troelsgård solgte i 1960 Thisted Amts Rejsebio til Søren Gade Nielsen, der i 1949 havde startet Diana Rejsebio i Mariager. I 1964 købte Søren Gade Nielsen også “Det lille Paladium”, som han drev til sin død først i 80’erne.

Efter Søren Gade Nielsens død blev såvel Det lille Paladium som Thisted Amts Rejsebio drevet videre af en søn og svigerdatter, Anny og Leo Gade Nielsen. I 1991 overtog familien Kino i Thisted, hvor spolerne snurrer endnu. Derimod lukkede biografen i Snedsted i efteråret 1995. Thisted Amts Rejsebio levede endnu nogle år. Tidligere besøgte rejsebioen en gang om måneden ca. 25 byer fra Hirtshals til Ribe. Senere var ruten nogenlunde: Harboøre, Hvidbjerg, Vestervig, Snedsted, Brovst – engang imellem også Bedsted og Sundby Mors. Rejsebioen kunne også bestilles til private arrangementer.

HANSTHOLM

Hanstholm Bio Hanstholm Bio startede i 1965 på Molevej med plads til 240 personer.

Den første direktør var Chr. Frederiksen. Biografen blev i 1971 overtaget af Gunnar Oddershede, der tidligere havde været ejer af biografen i Frøstrup. I begyndelsen af 70’erne var der ofte direktørskift, men fra 1973 havde Dan Bunk i fem år biografen, som han solgte til Aage Ebbesen fra Klitmøller. Uanset hvad der blev gjort, så var Hanstholm Bio ikke nogen god forretning, og med udgangen af 1985 lukkede den.