Thisted – købmændenes by

Betegnelsen købstad betyder egentlig handelsby, idet al handel i området efter loven skulle foregå i købstaden. Thisted blev købstad omkring år 1500. Rettighederne blev bekræftet i 1524, og ud fra det år fejrer man købstadjubilæer.

Kort tid efter enevældens indførelse i 1660 blev købstæderne omgivet af en toldmur, som eksisterede indtil 1850. Indtil 1920 måtte der dog ikke opføres butikker inden for en mils afstand af købstæderne (7,5 km).

Før 1850 skulle der altså betales told efter nærmere fastsatte regler. Ved byens indfaldsveje var der opsat bomme og stationeret betjente, der havde til opgave at opkræve de pligtige gebyrer. Da der kom mange til byen for at handle, kunne der somme tider ligefrem være trængsel ved bommene.

Der fortælles mange muntre historier om, hvordan man forsøgte at omgå reglerne. En dag kom en mand og hans kone kørende til Thisted. De havde bl.a. medbragt en hane, som konen for at undgå tolden havde puttet op under skørterne. Da de nåede bommen, spurgte betjenten, om de havde noget toldpligtigt.

Svaret var nej, men i det samme begyndte hanen at gale i vilden sky. Siden hed konen aldrig andet end ”Dorte Kok”.