Håndværk

Fra Knud Aagaards bog ”Beskrivelse over Thye”.

Antallet af selvstændige håndværkere i 1802 er nævnt i parentes: 

Linnedvæverske (13)

Drejelsvæver (1)

Tømmermænd (13)

Skomagere (9)

Mandsskrædere (6)

Fruentimmerskræder (1)

Qvindfolk som lever af skrædersyning (6)

Stråtækkere (6)

Rebslagere (4)

Brændevins Brænderie (4)

Muurmestre (3)

Kleinsmede (3)

Grovsmede (2)

Kobbersmede (2)

Slagtere (2)

Bagere (2)

Huusbagere (2)

Sadelmagere (2)

Hattemagere (2)

Guldsmed (1)

Gjørtler (1)

Bogbinder (1)

Glarmester (1)

Mahler (1)

Feldbereder (1)

Skorstensfejer (1)

Hårskiærer (1)

Rokkedrejer (1)

Brolægger (1)

Farver (1)

Trykker (1)

Handskemager (1)

Bødker (1)

 

Ordforklaring:

En gørtler laver ting i messing og bronze.

En feldbereder tilbereder skind.

En bødker laver tønder af træ.