Idrætshaller i Thy

I Hanstholm byggede tyskerne i 1943 en teatersal, som midt i 60’erne blev taget i brug som idrætshal. Bygningsmæssigt er det altså den ældste hal i Thy, men da den blev taget i brug til idræt, havde Thy allerede to sportshaller.

Den første blev bygget ved gymnasiet på Munkevej i 1958, og i 1961 indviedes Vildsund Hallen.

Hallen i Vildsund var med sine 2000 kvadratmeter af så store dimensioner, at den gav mulighed for at udfolde et rigt idrætsliv med træningsaftener og store stævner. Den blev også brugt til andet end idræt. I de første år havde man bl.a. landsudstillingen ”Vor moderne Tid”, der samlede op mod 100.000 besøgende.

Der gik dog ikke så mange år, før der kom konkurrence fra andre haller. I foråret 1967 blev Hurup Hallen indviet som den første deciderede idrætshal i Thy. Det næste skud på stammen var Hørdum Hallen, indviet 1. februar 1969. Derefter kom der haller i Sjørring (1971), Hanstholm (1973), Vesløs (1973), Snedsted (1974), Vestervig (1974), Thisted (1975), Bedsted (1980), Rolighedshallen (1987) og Nordthy Hallen i Sennels (1987). I mange af hallerne er der senere foretaget udbygninger og forbedringer. Desuden er begrebet minihal blevet aktuel – Hillerslev fik i 2005 én af slagsen i tilknytning til skolen.

(Svend Sørensen)