Skoler

I 1814 fik Danmark en skolelov, der påbød, at alle børn skulle lære at læse og skrive.

Der opstod efterhånden mange skoler, fordi alle børn ikke måtte have længere til skole, end at de kunne gå. I 1900-tallet begyndte man efterhånden at nedlægge mange af skolerne.