Thisted Borgerskole

Vestre Skole i Skolegade og Østre Skole på Munkevej

Da den nye Borgerskole i Skolegade blev indviet i 1883, havde den kostet 80.000 kr., men så havde man også fået tretten klasseværelser, en gymnastiksal og en overlærerbolig. Elevtilgangen fortsatte imidlertid, og allerede i 1892 blev ,,pigeskolen” bygget med plads til otte klasseværelser (nu er der musikskole).

I 1921 blev der indviet en ny skole, kaldet Østre Skole ved Munkevej. Af samme grund fik skolen i Skolegade benævnelsen Vestre skole. I 1925 var der knap 900 elever på de to skoler. Vestre Borgerskole havde 60% af eleverne (18 klasser), mens der var 12 klasser på Østre Skole. Skolerne blev ledet af skoleinspektør Larsen, der havde sit kontor på Vestre Borgerskole. Som afdelingsleder på Østre skole fungerede viceinspektør P. L. Hald, der også var leder af Thisted Museum.

Da tyskerne under besættelsen beslaglagde Vestre Borgerskole, måtte den rumme børnene fra begge skoler. Østre Skole blev i 1947 hjemsted for et nyt gymnasium, hvorfor der samme år blev bygget en ekstra etage på Vestre Borgerskole, så den igen kunne klare opgaven som byens eneste folkeskole. Borgerskolen fik tilført en ny bygning med halvtag i 1951-53 og en ny hal i 1965. I 1966 blev der opsat en barak, som dog gik under den finere betegnelse ”pavillonen”. På det tidspunkt var Thisted Borgerskole én af landets fire største skoler.