Højskolen i Thy, Sjørring

1982-2000

Man kan ikke tale om Højskolen i Thy uden at nævne Folke Trier Hansen. Sammen med sin kone, Karen la Cour, havde han i mange år holdt højskole i Abild i Sønderjylland. Folke Trier blev pæsteviet i 1943, og han var frimenighedspræst i Hundborg fra 1960 til sin død i 1979. Samtidig var han tilknyttet frimenigheden i Thorsted, hvor han holdt aftenhøjskole i Thorsted Friskole.

Efter Folkes død var en kreds af hans venner opsat på at gøre hans højskoletanker til virkelighed. Efter mange møder førte det til oprettelse af Højskolen i Thy med Tom Kirk som formand. Kroen Sjørring Vold blev købt og lavet om til højskole, og d. 2. oktober 1982 var man klar til at modtage det første elevhold.

De to første år hed forstanderen Arne Ørtved, der blev afløst af Kurt Andersen, som tidligere havde været leder af Thorsted Friskole. Han stod i spidsen for højskolen i 8 år, og dernæst hed højskoleforstanderen Lone Olsen, som havde været lærer på højskolen i 6 år. Hun blev højskolens sidste leder, idet skolen måtte lukke af økonomiske grunde i slutningen af år 2000.