Villerup Højskole

1867-77

Thy’s første højskole lå i Villerup, kun en mils vej syd for Svankjær. Hvis ikke højskolebygningen var blevet nedrevet i 1922, ville den i dag have haft adressen Vestervigvej 9. Højskolen fik kun en levetid på 10 år, fra 1867 til 1877.

Højskolen i Villerup blev oprettet af Karl Klausen, der kom fra en stilling som højskolelærer på Hindholm Højskole på Sydsjælland, hvor hans kone også underviste. Karl Klausen var født i Nyborg, mens hans kone stammede fra Skallerup på Mors. Hun hed Martha og havde gået på Christen Kolds højskole.

Den første vinter var der 12 karle på højskolen, og den efterfølgende sommer var der et pigehold på 7 elever. Senere blev holdene næsten dobbelt så store. Skolen var indrettet med en skolestue og en spisestue samt sovepladser på loftet. Forstanderparret klarede selv al undervisning, mens der var to piger til hjælp med husholdningen. Pigerne boede og spiste på skolen. Karlene boede ofte hos naboer, hvor nogle af dem også spiste.

Ifølge Karl Klausens egne oplysninger blev der undervist flest timer i historie, men også i så forskellige fag som geografi, retskrivning, jordbrugslære, landmåling, bygningstegning og geometri.

En mand fra Villerup har skrevet om Klausen og hans kone, at de var gode mennesker, der i al deres færd kun vandt sig venner. Men han skriver også, at Karl Klausen var noget ilter af natur og én af dem, der stillede sagen på spidsen.

Til sidst gik det ned ad bakke for Klausens højskole. Da ministeriets tilsynsførende i 1877 besøgte Villerup, gjorde skolen et direkte uheldigt indtryk på ham. Da han ankom, var flere af pigerne taget hjem for at bjærge hø. Han oplyser, at selv om Klausen opfattede sin skole som en kundskabsskole, så var der ingen lærebøger til eleverne. Om Klausen skriver han:

“Forstander Klausen gjorde Indtrykket af en Mand, som uden egentlig at være begavet, havde haft et let Nemme til at lægge sig efter mange, alt for mange Fag, men manglende Sans for at kære tilbunds med Orden. Han syntes heller ikke at være nogen fast Personlighed; han var kommen dertil som enthusiastisk Grundtvigianer; nu har han i længere Tid tilhørt den Indre Missionske Retning, og den Indre Mission holder Møder i Skolen.”

Samme år som denne karakteristik blev skrevet, måtte Klausen lukke højskolen og flytte til Randers, hvor han drev privatskole. Pengemangel var den direkte årsag til lukningen, et forhold det skiftende idégrundlag sikkert medvirkede til.