Første brugsforening

Det begyndte i Thisted i 1866

Brugsforeningstanken opstod i England, hvor der var flere tilløb til dannelse af indkøbsforeninger. Mest banebrydende blev det, at 28 arbejdsløse vævere i 1844 oprettede en forening i en lille by, Rochdale, som var en forstad til Manchester.

Hans Chr. Sonne startede Danmarks første brugsforening i Thisted

Første brugsforening

I Danmark blev dette initiativ bl.a. bemærket af lægen Frederik F. Ulrik, der var optaget af småkårsfolks levevilkår i København.

Han udvekslede breve med en bekendt i Thisted, præsten Hans Christian Sonne.

Det førte i 1866 til oprettelse af ”Thisted Kjøbstads Arbeiderforening”, Danmarks første brugsforening.

To år senere oprettede F. F. Ulrik ”Østerbros Husholdningsforening”.

 I Danmark blev brugsforeningerne begyndelsen på en andelsbevægelse, som forandrede det danske samfund. Det var en demokratisk bevægelse, hvor man stemte efter hoveder og ikke efter høveder, som der er blevet sagt.

Denne organisationsform vandt indpas i andre former for virksomhed. Det første andelsmejeri kom i 1882, fem år senere det første andelsslagteri.

Brugsforeningerne havde i de første mange år størst fremgang på landet, hvor højskolerne var med til at gøde jorden ved at begejstre og uddanne landboungdommen. I 1910 var antallet af brugsforeninger 1364, og kun 44 af dem lå i byerne.

De lokale brugsforeninger gik sammen i store fællesforeninger. I 1896 gik Jylland sammen med det øvrige land og dannede Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). De københavnske brugsforeninger gik i 1916 sammen i Hovedstadens Brugsforening – HB. Fra 1. januar 1973 blev de samlet under én hat: FDB.