Amtsgården

Skovgade

Amtsgården er bygget af by- og herredsskriver Emil Faye, der var søn af amtmand Gerhard Faye. Byggegrunden blev erhvervet i 1835, og inden for det næste år blev den nuværende hovedbygning mod øst opført. På dette tidspunkt var der allerede en lade. Emil Faye døde i 1842, kun 46 år gammel. Som én af sine sidste embedsgerninger sørgede faderen for, at Thisted Amt købte huset af enken. På den måde kunne Gerhard Faye blive boende i Storegade 4. Hans efterfølger som amtmand, Rosenkrantz, fik i 1844 opført en sidebygning mod vest. Denne bygning blev ved en større ombygning i 1899 nedrevet og erstattet med den nuværende tilbygning. Siden nedlæggelsen af Thisted amt i 1970 har amtsgården fungeret som domhus.

Amtmænd i amtsgården:

Rosenkrantz (1842-66), von Nutzhorn (1866-68), Unsgaard (1868-85), Tengnagel (1885-90), Schulin (1890-1900), Simony (1900-09), Bache (1909-19), Lehmann (1919-25), Haugen-Johansen (1926-35), Helper (1935-38), Egedorf (1938-61), Martensen-Larsen (1961-70).