Kristiansborg

Frederiksgade 2

Huset blev bygget af Madsen-Jylland i 1920. Han fik tilnavnet ”Jylland”, fordi han ejede gæstgivergården ”Jylland”, der lå på samme sted. Den havde han købt i 1904, men restaurationen forsvandt i 1920, da han byggede det nuværende hus. Ejendommen på den anden side af Frederiksgade havde fået navnet ”Frederiksborg” efter kong Frederik d. 7. Madsen-Jylland opkaldte så sit nye hus efter sig selv, så gaden også fik en ”Kristiansborg”.

Martin Christian Madsen blev født 1866 i Beersted. Han kom i smedelære i Stagstrup og senere i Thisted. Som smedesvend rejste han rundt og kom til København, hvor han aftjente sin værnepligt. Senere arbejdede han på Carlsberg, men han fik også tid til at handle med huse. Chr. Madsen blev gift i 1890 og vendte derefter tilbage til Thisted. I Thisted og omegn byggede han flere huse, og han anlagde Margrethevej og Jyllandsallé. Til sig selv og sin kone byggede han en stor villa på Jyllandsallé, kaldet ”Stjernen”. I 1925 var han den største skatteyder i Thisted. Han døde i 1950.

Madsen-Jylland gjorde sig bemærket igen i 1969, da Sparekassen Thy skulle have en ny skulptur foran bygningen på Store Torv. Skulpturen var lavet af kunstneren Erik Heide, men før afsløringen sørgede guldsmed Henningsen for i nattens mulm og mørke, at en skulptur af Madsen-Jylland blev sat op i sted for.

Se også Jul i Thy 2000