Plantagehusets historie i årstal

1856
16. februar vedtages ”Lov om en realskole i Thisted’.
Bygningen opføres af købmand Fjeldgård, der lejer ud til realskolen.
1. august udnævnes Niels Viborg Müller, Tønder, til rektor.
27. november indvies skolen.
1.december starter undervisningen af 37 elever (3 kl.) i bestyrerboliger.

1857
Klasseantallet øges til 5.

1859
Bygningen købes for 10.000 rigsdaler.

1863
Bygningen udvides med et klasseværelse, lærerværelse, særlokale til naturhistorie og fysik samt en gymnastiksal.

1869
Skolen får tilladelse til at dimittere elever af højere grad.

1886
Müller udnævnes til undervisningsinspektør for landets realskoler.

1898-99
Skolen ombygges og får en ekstra etage – nu 8 klasselokaler.

1903
Ny lov om mellemskole.

1924
31. juli brændte øverste etage. Ved genopbygningen blev der indrettet 4 klasseværelser på 2. sal, og der blev indlagt centralvarme.

1947
Skolen afløses af Thisted Gymnasium. Lederen af realskolen, Åge Jørgensen skoleinspektør ved Borgerskolen.

1958
Bygningen overtages af papirhandler Søndergård. I mellemtiden har bygningen været udlejet til forskellige formål (CF, løgtørring m.v.). 1967 overdækkes skolegården. Søndergård flytter 1979.

1981
15. august åbnes Plantagehuset som medborgerhus.