Tro

I 1600-tallet troede man på hekse, og flere blev brændt på bålet.

I slutningen af 1800-tallet kom religionen til at spille en større rolle mange steder i Thy. Vi taler ligefrem om en vækkelse, så folk ikke ville nøjes med kirken, men byggede mange missionshuse, hvor de kunne mødes og synge salmer og høre prædikanter.