Hekseforfølgelser

Selv om mange »hekse« gik op i røg, så er deres skæbne bevaret i de gamle retsprotokoller.

Det er meget svært at læse den gamle håndskrift, men det er allerede gjort af 5. C. Sortfeldt (1867-1936), der var førstelærer i Skjoldborg fra 1901 til 1934. Sortfeldt har skrevet om hekseforfølgelserne i Thy-området i perioden fra 1616 til 1626. Beskrivelserne står i »Historiske Aarbøger for Thisted Amt«, årgang 1917 og 1919.

Vi bringer her disse artikler i meget forkortet form

Forfølgelserne ebber ud

Med ondt skal ondt fordrives. Om det er sandt, skal være usagt, men det var sikkert tankegangen bag hekseforfølgelserne. På samme vis skulle der en krig til at sætte en stopper for denne værste periode med hekseforfølgelser. Med kejserkrigens start i 1625 fik landet efterhånden andet at tænke på.

I det her omhandlede tidsrum fra 1616 til 1626 blev mindst 10 personer her i området brændt levende for trolddom. To kvinder blev landsforvist, og 4 anklagede hovedpersoner blev frikendt. Desuden blev adskillige personer, som blev inddraget i sagerne, frikendt.

Svend Sørensen i ”Tro i Thy” (1988)