Anders Skolemester fra Ørum

Mange hekseprocesser havde forbindelse med hinanden. Det fik Anders Skolemester fra Ørum at mærke. Før Jesper Degn i Bedsted i 1601 blev brændt for trolddom, havde han blandt andet sagt, at han havde lånt en »lærebog« af Anders Skolemester.

Anders Skolemester slap med skrækken i første omgang, men da Chr. Munk blev anklaget i 1620, var det galt igen. Chr. Munk fortalte, at han tre år tidligere havde fået et par strømper af Else Laust-datter i Heltborg for at gå bud til Anders Skole-mester. Anders Skolemester skulle komme og »døve den sag, at hendes Søsterdatter havde ladet sig beligge af Oluf i Overgaard«. Anders Skolemester var med andre ord blevet bedt om at foretage en ulovlig abort.

Med denne bekendelse som grundlag blev Anders Skolemester anklaget ved Ørum Kirketing og Hassing Herreds Ting, hvor der i alt vidnede op imod et halvt hundrede mennesker. Anders Skolemester blev af de 12 kirkenævninge fra Ørum sogn dømt som troldkarl, men senere frikendt af landsdommerne i Landsretten.