Anna Olufsdatter Paussi

Kort tid efter, at man havde fået ram på Maren Fly, blev Anna Paussi ført til retten. Hun boede i Kjallerup i Sydthy og havde i mange år været berygtet for trolddom. Omkring 40 vidnede mod Anna Paussi, der havde haft sin gang hos de fleste af dem, og de havde givet hende mad nærmest af frygt for hendes trolddomskunster.

Niels Podemester vidnede, at han engang skubbede Anna væk fra bedet, for at hun ikke skulle træde planterne ned. Det blev hun vred over, og kort tid efter fik Niels Podemester ondt i sin hånd, hvilket efter hans mening var Annas skyld.

Det gik småt med Anna Paussis egne bekendelser i begyndelsen. Hun havde læst nogle bønner over kvæg, og hun havde ved signelse helbredt Mikkels barn, der var syg af orm.

Efterhånden kom der mere skred i Annas bekendelser. Sin egentlige indvielse som heks fik hun på Lodbjerg kirkegård, hvor hun dansede rundt om kirken, blæste ind ad nøglehullet og forsvor sig til Fanden. Ved den lejlighed var der forsamlet 13-14 personer, som skulle være i rode (råd) sammen.

Anna Paussi havde mere at sige om andre end om sig selv. Mette Rukusdatter på heden var skyld i, at præsten i Hassing døde, og Karen Madsdatter gjorde Jens Thommesen i Istrup så bange, at han ikke engang kunne sanse at trække sin skjorte på, dengang han druknede sig.

Den 31. maj 1621 dømte kirkenævnet Anna Paussi for trolddom, og dødsdommen blev stadfæstet af Landstinget.