Oldtiden – fortællinger

FORTÆLLINGER OM THY’S OLDTID

Her kan du læse seks historier fra bogen ”Vild” af Svend Sørensen og Aksel Kristensen.
Museet for Thy og Vester Hanherred, 1985.

I øvrigt har oldtidens mennesker sat deres præg på Thy. Allerede i stenalderen gravede man store mineskakter for at få fat i flint til redskaber. Og de mange gravhøje i landskabet vidner om, at Thy i bronzealderen var forholdsvis tæt bebygget.