Hønberg Bakke

På landevejen mellem landsbyen Skinnerup og Thisted, særdeles på Hønberg-bakken, skal det ikke være rigtig fat. En nat kom der en købmand fra Thisted ridende, da stod bakken i lys lue. Hvad havde han at gøre: i galop til nærmeste bondegård, fik folkene på benene, bevæbnede med høtyve, møggrebe og stager, og begav sig så i spidsen for disse til den farlig berygtede Borgbakke, – dog denne gang fik de tapre ikke deres mod behov, thi lyshylstret hidrørte far et læs sild, der var væltet i grøften; men ellers siger man forvist, at der på dette strøg vandrer en hovedløs hest eller en brølende løve, der nok ikke skal være god at møde.
Efter Svend Grundtvig.