Limfjorden

På det tidspunkt, da Kristus blev født, levede der i Jylland en troldkvinde, som blev meget fortørnet, da hun fik dette at høre. hun sagde da, at nu ville hun føde én, der skulle blive endnu større, men da hun fødte, bragte hun et svin til verden. Dette svin voksede hurtigt og blev så stort, at dets børster ragede op over skoven, og det rodede så dybt i jorden, at vandet til sidst strømmede fra havet ind i hulen, som svinet havde gravet, og derved opstod den fjord, der kaldes Limfjorden.
J. M. Thiele

En ung frue gjorde sig engang til af, at hun ville føde en søn, der var større end Kristus. Men da hun første gang lå i barselseng fødte hun et underligt væsen af skikkelse som en gris, som dog siden voksede sig så stor, at når grisen færdedes i skov eller krat, så man dens børster rage op over træernes toppe. Denne gris, der blev kaldt Limgrim, rodede så meget i jorden, at havet løb ind i landet, og denne fjord blev derfor kaldt Limgrimsfjord, hvilket senere blev til Limfjorden.
J. M. Thiele

Der var en frøken eller sådan en fin tingest, hun ønskede, at hun skulde få et barn, der skulde overgå verdens skaber. Det fik hun også, og det var ligesom en stor orne, der voksede og blev så stor, at børsterne ragede over trætoppene. Der var også skov helt nord på den gang og så blev den ved at gå og rode oppe i den strækning og lavede en hel del huller, og det blev så til Limfjorden.
Meddelt af J.B. og M.H. Lille-Tåning til Evald Tang Kristensen.