Nors

Det er en gammel tale, at når Nors s¢ var fuld til kirkegårdsdiget og gik op på det, så var Skadekjær fuldt helt op til brinkerne. Når vandet stod højt op det ene sted, gjorde det også det andet. der kommer et væld ud af marken ved Skinnerup, det sagde de gamle var udløbet af Nors s¢. Den østlige ende af søen er nu udtørret, idet der er sat en dæmning over ved Søgaard. Da den blev sat, sank vandet af sig selv i den ud tørrede del og forsvandt i jorden. For en otte, ni år siden blev der et jordfaldshul ved østre ende af søen, og der sank alt det vand ned, der kunde komme i det. Der er flere af disse huller oppe på marken. En dag vi havde sat en plag i tøjr oppe på en banke og kom ud at flytte den, var den væk. da var jorden sunken, og den stod nede i hullet. den kunde både vende og dreje sig, men ikke komme op, da væggene var bratte.
Meddelt af Niels Vig, Ø.-Vandet til Evald Tang Kristensen.

Da dæmningen blev lagt over Nors s¢, blev østerenden tør, og man mener da, at vandet sivede ned gjennem jordfaldshuller. Brøndene der omkring er huggede ned i kalken, og kuns de øverste seks, otte alen er murede. de kan godt stå på den måde. man skal ned til samme dybde som søens vandspejl for at få vand.
Meddelt af L.N. Bertelsen, Ø.-Vandet.

Ude i klitten, Tved sogn, skal have ligget en by, de kalder Åtved. den sidste mand, der flyttede derfra, sagde: “Å Tved!” for byen hed før blot Tved, men nu fik den det navn.
Meddelt af Niels Vig, Østen-Vandet til Evald Tang Kristensen.