Thisted kirke

Den nordre gang i Tisted kirke kaldes Brændevinsgangen og skal have fået dette navn deraf, at bønderne i denne gang stod og drak brændevin og spiste deres brød under prækenen.
Evald Tang Kristensen.

Fra Tisted kirketårn skal der gå en løngang til det sted i Dragsbæk hvor kapellet stod, nemlig en ottendedel mil i vestlig retning og østen for markedspladsen. Gangen skal så have sin udgang i siden af den bakke, hvorved kapellet stod. Markedet, som holdes der èn gang om året, kaldes Kappelsten marked efter nogle ruiner af kapellet, som nu er forsvundet.
Evald Tang Kristensen.

Bispens sten. Genfortalt af Gorm Benzon.
Ved koret i Thisted kirke findes en gammel gravsten, som kaldes Bispens sten (sidder nu i tårnet). Den brugtes forhen af skolebørn, der stak knappenåle ned ved siderne af den.

Sådanne ofre var nødvendige, hvis man f.eks. var kommet på kant med en lærer i skolen, for så sørgede bispen for at formilde hans sind, så man undgik straf. Havde man glemt at læse på lektierne, var det også nyttigt at skænke salig bispen et par knappenåle, for så blev man ikke hørt.

Endelig ville nogle nåle stukket ned, inden man gik til eksamen, modvirke, at man fik opgaver, som man ikke kunne klare. – Måske bruges metoden endnu i al stilhed.

Den nordre omgang i Thisted kirke kaldes iøvrigt brændevinsgangen, dér stod bønderne nemlig under gudstjenesten og spiste mellemmadder og drak brændevin, for præsten kunne ikke se dem fra prædikestolen.