Tømmerby Kirke

På Tømmerby kirkegård lå en lindorm og rugede. For at betvinge den opfødte folk en tyr med hvedebrød og mælk og sendte den mod ormen. De to kjæmpede voldsomt, men ormen blev ved at drive tyren ned til et vandhul, hvor de begge dræbte hverandre. Dette hul kaldes nu Dødens tanke.
Meddelt af V. Bennike til Evald Tang Kristensen.

Han, der byggede Tømmerby kirke på Hannæs, så, da han havde fået den opført, at tårnet stod skjævt; så gik han over imellem Vust og Holme, tog en stor sten og stod der og kylte den efter tårnet. Den nåede ikke helt dertil, men faldt ned i Kjærup kjær øst for kirken. Der ligger den endnu, og alle hans fem fingre er kjendt i den. Han tog så en til, og den faldt lige ved siden af kirkegårdsdiget, hvor den ligger endnu. Han blev begravet i Wålleshyw, og hans fader ligger begravet i Wæggelhyw, der ligger en fjerdingvej syd for kirken ved siden af landevejen.
Meddelt af Peder Tovsig Møller, Tømmerby til Evald Tang Kristensen.

Byen Vust i Han herred ligger nærmest op til Hannæs, er altså den sidste i han herred. Tagrygningen på tårnet af kirken vender modsat tagbygningen på det øvrige af kirken, hvilket siges at være tilfældet med tårntagbygningerne af alle de kirker, som ligger ved grændserne af herrederne. Den gang Tømmerby kirke på Hannæs, der altså ligger på den modsatte side af fjorden, skulde bygges, opdagede bygmesteren i Tømmerby, at tårnet på Vust kirke vendte fejl. han blev herover så vred, at han tog en meget stor kampesten for at kaste den mod Vust kirketårn. Stenen faldt, inden den nåede kirken, nemlig et stykke udenfor byen. Foruden det, at den nåede ikke så langt, som den skulde, var den tillige gået lidt til højre. Stenen lå der indtil for nogle få år siden. Den er nu slået i stykker og anvendt til broer, og der fremvistes mærke i den af kjæmpens hånd, sådan havde han knuget den. På en af stenene i Tømmerbys kirkemur skal kjæmpens hoved være afbildet.
Meddelt af N. Kjær, Trund til Evald Tang Kristensen.

Der var en kjæmpe, der byggede Vust kirke i han herred, og da han var færdig, rejste han over på den anden side af fjorden og byggede en kirke der. Det var Tømmerby kirke, og der er en halv mil imellem dem. Da han så var færdig med denne sidste kirke, så han over til Vust kirke og opdagede, at tårnet vendte avet på den. Så blev han vred og tog en ualmindelig stor sten og hyttede den over fjorden for at slå tårnet ned, men han ramte ikke. Stenen faldt et stød derfra, og hans fingre sidder synet i den endnu.
Meddelt af E.T.K. til Evald Tang Kristensen.