Vandet

Der var en provst Eeg her i Agerholm præstegård. Så havde de en syg ko, og folkene rådede ham til at tage en klog kone, der boede i nærheden, til at læse over den, og hun blev hentet. Så får hun i kjøkkenet en meldmad i hendes hånd, og den tager hun med sig ud i stalden til koen. Provst Eeg vilde høre, hvad hun læste eller gjorde ved den, og så var han til stede, men det vidste hun ikke. Så siger hun: “Her står æ med byge, æ stryger koen på ryge, gjør et et gåt, så gjør et heller et undt.” Men så står provsten tæt ved og hører dether, og så siger han: “Her stander hr. Eeg ret op imod væg med såstang i hænde og slår Kjæsten Ås i hendes ende; gjør et et undt, så gjør et da heller et godt.”
Meddelt af Niels Vig, Ø.-Vandet til Evald Tang Kristensen.

Min fader hed Bærtel Vig, og han var nævnt efter en karl, der var født i vor gård, og hed Bærtel Klemmensen. Det går helt tilbage til det sekstende århundrede. da denne her første Bærtel var et barn, skal der have været Tyrker her i landet, og de vilde slå alle de små drenge ihjel, de kunde få fat på. Bærtel var kun to år den gang, han gik med en rød strikket hue på hovedet, og Tyrkerne havde set ham, men hans moder var kommen fra dem med ham, og hvordan det var gået til, vèd vi ikke, men hun fik ham da op under hendes skjørter, og der havde han det vid, at han flyttede hans ben ligesom hun, så de fik ikke lagt mærke til ham, og han blev henne for dem. da han blev gammel, sagde han, at han vilde ligge på kirkegården lige ud for prækestolen, og han ligger også ved søndre side af kirken, og fik et ligtræ over sig. Hans navn står på lysekronen her i tårnet.
Meddelt af Niels Vig, Ø.-Vandet til Evald Tang Kristensen.

I Hjardal i Østen-Vandet har der i gammel tid gået et hovedløst svin.
Meddelt af L.N. Bertelsen til Evald Tang Kristensen.

Fra Nørtorp i Ræær har kjøren spøgeriet gjennem en dal i Øster-Vandet, der kaldes Hjardal, op til Sjørring volde ved nattetid, og det kjører der endnu. En mand kom ridende og kunde ikke komme videre, da hesten standsede og veg til siden, han fornam da stjærten af spøgelsesvognen.
Meddelt af Niels Vig, Ø.-Vandet til Evald Tang Kristensen.

På den nuværende skolelod i Østen-Vandet, noget syd for kirken, har været en hellig kilde. den er kun et lille hul, men dog stadig med vand i.
Meddelt af Niels Vig, Østen-Vandet til Evald Tang Kristensen.

Skadekjær vesten for Østen-Vandet grændser imod Vesten-Vandet sø og har åbenbart været den inderste ende af søen i gammel tid, men nu er der lagt en dæmning imellem søen og kjæret, så man kan kjøre derover. Der har været færgested over kjæret, og for få år siden kom man til færgebroen ved at grave efter sten. Vestergård i Sandgårde er bleven kjøbt med fiskeret og færgeret over Skadekjær, og marken der omkring kaldes endnu Søndensø og Nordensø og Søbrinkerne.

Der har ligget en gammel herregård sønden for Skadekjær; den hed Vig, og marken der omkring kaldes endnu Vigs mark. Hovedbygningens plads kan sees, og i kirken har der været stolesæder, hvorpå var malet: Vigs stole.
Meddelt af Niels Vig, Østen-Vandet til Evald Tang Kristensen.

Da Vig var i kraft, var Tøfting ikke større, end at de gjorde arbejdet med en hest og en tyr. På Tøfting gårds mark var 30 fruentimmer samlede, der stod og slog lyng, de var vel tilsagt til det. Det var kun en fri bindegård, men de ejede dog både bønder og tiender.
Meddelt af Niels Vig, Østen-Vandet til Evald Tang Kristensen.