Vesløs

Ane Søes søn eller eftermand til Vesløsgård, Svinth, var en stor regnemester. Man sagde, at han havde udregnet sin dødsdag, og havde af den gejstlige øvrighed fået tilladelse til at måtte jordes i sin store have, hvor han havde udpeget en plet dertil. Det blev imidlertid ikke til, thi han ligger på Vesløs kirkegård. Skjøndt han var en regnemester, gjorde han dog en gang en fejl beregning over en ting, vist nok angående nogen afgrøde eller en ydelse, som en fæstebonde skulde betale ham. Denne, der ikke var tabt bag af en vogn, så fejlen og dristede sig til at gjøre en indvending, hvorover den vrede herremand foer op og jog ham på døren. Imidlertid summede han sig, opdagede sin fejltagelse og lod sin foged ride efter manden for at kalde ham tilbage. Bonden kom da atter ind, og herremanden tilstod, at han havde regnet fejl. “Ja, De mangler…”, stammede bonden, men afbrødes af den på ny vrede herremand med de ord: “Hvad mangler jeg, hvad mangler jeg da?” – “De mangler tålmodighed,” skyndte bonden sig at sige. “Nå, ja såmænd,” bejaede herremanden noget sindigere, “men hvad mangler du?” – “Mange ting,” svarede bonden, “således mangler jeg en fed bede at slagte.” den fik han, og sagen endte godt.
Meddelt af N.P. Jensen, Hassing til Evald Tang Kristensen.