Sandflugt

I den gamle kirkebog i Vestervig, begyndt 1652, findes omtalt flere byer, som nu ikke mere er til, og nogle af dem vèd man slet ikke mere om, hvor de har stået.

Foruden nuværende byer i Agger sogn: Øster- og Vester-Agger, Sønder- og Nørre-Alum samt Tyborøn, har der for 200 år siden været Nabe lidt sønden for Øster-Agger, også stavet Nåbe, Bolum eller Bollom (der udtales i navne som enstavelsesord med åbent o, og af en senere levende præst også skrives Bolm). Ligeledes nævnes Bæke eller Bake (Barks?), men dette sted må allerede da have haft få beboere, ti det nævnes sjældent i kirkebogen. Toft by har været her lige vesten for, og dens beboere flyttede til Jestrup på Tyholm 1827, fordi deres marker bleve ødelagte ved stormfloden i februar 1825, og Agger kanal samtidig dannedes.

Og på et gammelt kort, som senere er kommet mig for øje – det var nok fra 1671 – er anført Nabe omtrent en fjerdingvej sønden for Øster-Agger, og kammerråd Andresen skriver, at denne by stod til 1775, samt at der senere er truffet på dens brønde i havstokken.

– Hvornår Bollum, som på samme gamle kort var afsat midt imellem Nabe og Toft, er forsvunden, kunde kammerråden ikke opspørge, men den gamle kirkebog, som sluttede med 1691, har lige til det sidste temmelig talrige ministerielle for¬retninger at melde om for denne bys vedkommende. En af de allersidste er:

“1691 Onszdagen nestefter (Fastelavns Søndag) bleff Chr. Pedersz. paa Bollum begraven og var 75 Aar gammel.”

Meddelt af Joh. Nielsen til Evald Tang Kristensen.