Klitplantagerne ved Vandet Sø

Nystrup, Vandet og Vilsbøl klitplantager er på hhv. 2270 ha, 460 ha og 1250 ha.

Foto af klitplantagerne ved Vandet SøTilplantningen begyndte omkring 1890 og plantagerne er anlagt på meget forskellige jordbundstyper –dels frodig moræne, dels hævet havbund.

De karakteristiske stejle kalkskrænter i området er tidligere kystskrænter og danner et klart skel mellem den magre, hævede stenalderhavbund mod vest og den frodige moræne på kalkbund, hvor de mange bronzealderhøje fra omkring år 1400-1500 f.Kr. vidner om datidens bebyggelse.

I løbet af 1800-tallet blev der anlagt forskellige forsøg med træplantning i klitterne for gennem skovanlæg at undgå sandflugt. Forsøgene førte til, at man ved første tilplantning næsten udelukkende anvendte alm. bjergfyr. Senere er der plantet mange andre træarter f.eks. sitkagran, ædelgran, skovfyr, lærk samt forskellige løvtræer.