Øvrige ture

De to beskrevne ture (Hannæs og Thy) har som udgangspunkt haft et geografisk område, hvor vi har lagt besøgsmålene som perler på en snor.

Man kan selvfølgelig også gøre turene tematiske og “hoppe rundt” efter beslægtede steder. Det kunne være voldsteder, hvor der enten har været tilflugtsborge eller befæstede gårde. De forskellige landskabstyper . F.eks. indlandsklitter – kunne være et andet udgangspunkt, evt. suppleret med oldtidsminder og bebyggelse. Det var måske heller ikke nogen dårlig idé at lade eleverne selv komme med forslag til ture ud fra de oplysninger, de kan indsamle. Mulighederne er mange, så de følgende forslag skal opfattes som oplæg, der måske kan afføde

Nye ideer.

Kirker i Thy kunne være et oplagt emne for en tur. Kirkerne er mange og meget forskellige. De romanske landsbykirker er talrige, og desuden råder egnen over en klosterkirke, en købstadskirke og flere nyere kirker langs vestkysten. Kirkeruinen i Tvorup må heller ikke glemmes i den forbindelse. Samtlige kirker er medtaget i sognebeskrivelsen under Steder i Thy.

Thy under 2. verdenskrig kunne også være udgangspunktet for en tur. Langs vestkysten lige fra Bulbjerg til Agger er der mange spor efter tyske “bygningsværker”. Museumsbunkeren i Hanstholm vil selvfølgelig være et oplagt mål. Øst for Hanstholm kan man finde spor efter en barakby, opbygget som attrap for at vildlede engelske flyvere(spørg Niels Nielsen, tlf. 9799 3152). Ekskursionen kan også kombineres med andre emner som f.eks. fiskeri og sandflugt, så man i stedet får en desideret Vestkysttur ud af det.

Besættelsen har også sat sig andre spor som f.eks. tyskernes “Seefliegerhorst” i Dragsbæk. På flere kirkegårde findes allierede flyvergrav (se Historisk Årbog 1995). Det er også muligt at lokalisere nedkastningssteder for våben til modstandsbevægelsen. Ved Fårtoft findes en mindesten for nogle forulykkede engelske flyvere.

Fortællingernes Thy vil naturligt indebære et besøg i J. P. Jacobsens mindestue på Thisted Museum. I forbindelse med dette besøg kan man se hans fødehjem, lysthuset og gravstedet. I Øsløs ligger Johan Skjoldborgs barndomshjem, og ved Skelhøj i Sundby står en mindesten for Martin Jensen. begravet på Stagstrup kirkegård.

Mindestuen for Hans Bakgaard på Heltborg Museum er også en oplagt mulighed. Mellem mindestederne for de kendte forfattere kan man krydre turen med folkesagn, der har tilknytning til enkelte lokaliteter. Måske kommer man også forbi en god fortæller (Tom Kirk er en mulighed, men der findes også mange gode fortællere blandt kolleger på andre skoler).

Man kan også vælge at inddrage billedfortællere, altså kunstmalere. Rundt omkring skolen kan man opleve meget, hvis man ellers har øjnene åbne. Det er en prøvet form, hvor man så at sige “støvsuger” nærområdet.

Man kan tage alt med lige fra den lokale kirke til dyre- og plantelivet. Der kan studeres byggeskik, indsamles sten og tegnes kort .Sammenlign f.eks. med gamle kort, evt. matrikelkort. I nabolaget findes der sikkert én, som vil fortælle lidt om gamle dage. Børnene kan grave et hul og lave deres egen geologiske undersøgelse Hvor langt er der til kridtet?

Rundt i Thisted er en oplagt mulighedfor byens skoler. Forberedelsen kan gøres ved brug af www.tohmas.dk, der har en tur med billeder af udvalgte huse. Museumspædagogen på Thisted Museum kan også gå med på turen.